بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی (س) و امام خمینی (س) در باب رضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : گرگین، بتول

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، شیخ طوسی ، رضاع ، قتوا ، بارداری

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی (س) و امام خمینی (س) در باب رضا

چکیده

‏هدف پژوهش: بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی (ره) و امام خمینی (ره) در باب رضاع است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. به مسائلی چون بانک شیر، فتاوای جدید در باب رضاع، بارداری با استفاده از شیوه‌های جدید علمی‌ پرداخته شده است. و به بیان دقیق و جامع از مسأله رضاع، حرمت از راه رضاع و بررسی احکام آن، نظرات تطبیقی امام و شیخ طوسی در باب رضاع، بررسی مسائل روز در این زمینه و پاسخگویی به شبهات.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی دیدگاه شیخ طوسی (س) و امام خمینی (س) در باب رضاصفحه 1