نگرش امام خمینی (س) به دستاوردهای تمدن جدید غرب (با تاکید بر مولفه های دموکراسی و آزادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : جوادیان، محمد رضا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ت‍ه‍ران‌ م‍رکز، مرکز کارشناسی ارشد

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، تمدن ، غرب ، دموکراسی ، آزادی ، سنت ، مدرنیسم ، زمان و مکان ، ولایت فقیه ، امامت (نظریه) ، اجتهاد ، حکومت دینی ، نهاد های حکومتی

زبان اثر : فارسی

نگرش امام خمینی (س) به دستاوردهای تمدن جدید غرب (با تاکید بر مولفه های دموکراسی و آزادی)

چکیده

‏تماس با مدنیت غرب و ورود تجدد به ‌ایران آثار و تبعات بسیار مهمی‌ را بر تاریخ سیاسی اجتماعی ‌ایران در پی داشته است که چالش بین نیروهای داخلی در دفاع از سنت یا مدرنیته، مناقشات فکری سیاسی اجتماعی و عکس‌العمل‌های متفاوت از سوی نخبگان فکری جامعه از اهم آن می‌باشد؛ لذا چگونگی برخورد امام خمینی (ره) به‌عنوان یک عالم اسلامی‌ و متفکر مسلمان با تمدن جدید و دست آوردهایشان اهمیت زیادی می‌یابد. حضرت امام خمینی همان‌گونه که در مقابل سنن کهنه که دست به پالایش، تصحیح و آفرینش می‌زند در برابر دستاوردهای جدید تمدن غرب به نقادی، گزینش و انتخاب می‌پردازد. ایشان در مورد پدیده‌های مدرن محصول تمدن جدید بر طبق معیارهای معتبر دینی متناسب با مقتضیات زمان و مکان و مصالح اجتماعی دست به گزینش و انتخاب زده و آن‌چه را که با شرع مقدس و مصالح مردم انطباق دارد، برمی‌گزیند. ایشان در راستای ‌این انطباق اقدام به انتخاب نهادها و ابزارهای مدرن به جای سنتی می‌نماید. تئوری ولایت فقیه ‌ایشان به‌عنوان مدل حکومتی تلفیقی است ما بین دموکراسی (مقبولیت مردمی ‌و نظریه امامت (مشروعیت الهی) که مرحله پالایش و تصحیح را تکمیل می‌نماید؛ زیرا از یک سو مبنای مشروعیت حکومت را در ماهیت دینی حکومت جستجو می‌کند و از سوی دیگر همه نهادهای حکومتی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم توسط انتخابات دموکراتیک برگزیده می‌شود.‏

‎ ‎

پایان نامه‫نگرش امام خمینی (س) به دستاوردهای تمدن جدید غرب (با تاکید بر مولفه های دموکراسی و آزادی)صفحه 1