عشق و عرفان در دیوان حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : صحیحی، شبنم

محل نشر : زنجان

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

زمان (شمسی) : 1380

موضوع : امام خمینی (س) ، عشق ، عرفان ، دیوان ام‍ام

زبان اثر : فارسی

عشق و عرفان در دیوان حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏در‌ این تحقیق محقق به بررسی موضوع عشق و عرفان در دیوان حضرت امام پرداخته و‌ این دو موضوع و همچنین ارتباط میان ‌این دو را بررسی نموده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫عشق و عرفان در دیوان حضرت امام خمینی (س)صفحه 1