آسیب شناسی خواص سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : نامدار، عابدین

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه

زمان (شمسی) : 1384

موضوع : امام خمینی (س) ، روحانیت ، روشنفکران ، کارگزاران

زبان اثر : فارسی

آسیب شناسی خواص سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده 

‏این تحقیق سعی نموده آسیب‌های وارده بر خواص سیاسی ‌ایران را از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی نماید. از دیدگاه امام خواص سیاسی ‌ایران شامل روحانیت، روشنفکران و کارگزاران حکومت می‌باشند. در تحقیق صورت گرفته ویژگیهای هر کدام و نقش آنان از دیدگاه امام اشاره شده است.‏

‏در بررسی ‌اندیشه‌های امام خمینی آسیب‌های زیر کارگزاران نظام را تهدید می‌کند 1.دنیاطلبی 2.قدرت‌طلبی‏

‏امام معتقد است که ‌این دو عامل باعث ضربه به نظام خواهد شد. از دیدگاه امام اصلاح نفس بهترین راه درمان ‌این آسیب می‌باشد چرا که با تغییر نگاه به هستی مواردی چون دنیا و قدرت ارزش خود را از دست می‌دهند. مورد دیگر روحانیت می‌باشند ‌این قشر نیز مصون از آسیب نمی‌باشد. در‌ اندیشه‌های حضرت امام تفرقه، بی‌توجهی به جامعه و سیاست، فساد و نفوذ بیگانگان در بین آنان از آسیب‌های عمده روحانیت می‌باشد. امام یکپارچگی، تزکیه، حذف روحانیت بی‌اعتنا و توجه به مقتضیات زمان را از جمله راههای درمان ‌این آسیب‌ها می‌دانند. روشنفکران به ‌عنوان یکی دیگر از خواص سیاسی مطرح می‌باشند. در بررسی نظرات امام جدایی از اسلام و روحانیت و شیفتگی به غرب از جمله آسیبهای عمده روشنفکران ‌ایران می‌باشد. امام در درمان ‌این آسیبها درک مبانی اسلام، توجه به مفاخر خود و طرد از خودبیگانگی،‌ وحدت حوزه و دانشگاه، استقلال فکری و اقتباس از فرهنگ غرب و دوری از مفاسد آن را از جمله راههای درمان می‌دانند.‏

پایان نامه‫آسیب شناسی خواص سیاسی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1