احکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : قارونی دورانی، حمیده

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه

زمان (شمسی) : 1383

موضوع : امام خمینی (س) ، غایب مفقود الاثر ، احکام ، حقوق ، فقه

زبان اثر : فارسی

احکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (س)

چکیده

‏این پژوهش در پی آن است که خواننده را با احکام حقوقی و فقهی غایب مفقودالأثر و مشکلات و مسائل مربوط به آن آشنا سازد.‏

‏غایب مفقودالأثر کسی است که مدت نسبتاً طولانی از خانه، کاشانه و اقامتگاه خود دور شده است و هیچ‌گونه اطلاع و پیغامی‌ از او در دست نمی‌باشد. این نوع غیبت یک بلاتکلیفی و سر در گمی ‌خاصی برای اطرافیان و خانواده غایب ‌ایجاد می‌کند. که ‌این پایان‌نامه در قالب چهار فصل سعی در ارائه راهکارهای قانونی و فقهی مناسب و در حد امکان کافی در این موضوع دارد. گفتار اول: به بیان مسائل کلی پیرامون واژه غایب مفقودالأثر و تعاریف و اصطلاحات مربوط به آن و همین‌طور مبنای بحث از جهت اصولی اشاره دارد. گفتار دوم:‌ این گفتار به بررسی وضع حقوقی و آثار مالی غایب یا به عبارت دیگر وضعیت دارایی و اموال غایب پیش از صدور حکم موت فرضی اشاره دارد و با توجه به قوانین و مقررات موجود به صورت جامع سعی دارد از حقوق مالی غایب در زمان غیبت دفاع کند. گفتار سوم: تحت عنوان صدور حکم موت فرضی به بیان ماهیت مرگ و اقسام آن، تعریف حکم موت فرضی و مبنای اصولی آن پرداخته و در ادامه به چگونگی صدور حکم موت فرضی و آثار‌ این حکم در امور مالی و امور غیر مالی غایب می‌پردازد. و در پایان ‌این گفتار به بیان انفساخ و بطلان حکم با کشف واقعیت یا زنده بودن و مرگ غایب و تأثیر اطلاع یافتن از حیات و ممات غایب در حکم موت فرضی، می‌پردازد.‏

‏گفتار چهارم:‌این گفتار از مهمترین بخش‌های احکام غایب مفقودالأثر محسوب می‌شود. زیرا اثر غیبت به امور مالی غایب محدود نیست بلکه تأثیر آن در امور غیر مالی مانند نکاح و طلاق و ولایت بر محجوران محرز و مسلّم است، به همین منظور ‌این گفتار به بیان آثار غیبت مناسبی پیش روی همسر و فرزندان محجور غایب قرار دهد. در اجزای مختلف ‌این گفتارها به بیان نظرات فقها از جمله فقیه معاصر امام خمینی (ره)، پرداخته شده است و روش اجرا و جمع‌آوری مطالب ‌این تحقیق به صورت روش کتابخانه‌ای عمل شده است. با آرزوی ‌این که تحقیق حاضر بتواند اطلاعات و رهنمودهای مناسبی را در رابطه با غایب مفقودالأثر در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد و با امید‌اینکه فقها و حقوقدانان خلاق و هوشمند مسلمان در آینده بتوانند بر طبق فقه پویای اسلام، قوانین و مقررات جدیدتری برای سهولت کار و حل مشکلات غایب و نزدیکان او در حقوق موضوعه ‌ایران تدوین نمایند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫احکام غایب مفقودالاثر با رویکردی بر نظرات امام خمینی (س)صفحه 1