ب‍ررسی ن‍ش‍وز زوجین در ف‍ق‍ه و ح‍ق‍وق ب‍ا رویکردی ب‍ه ن‍ظرات ح‍ض‍رت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ع‍ب‍دی ب‍اون‍د پ‍وری، ن‍س‍رین‌

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لامی، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، زوجین ، ف‍ق‍ه ، ح‍ق‍وق ، خانواده ، وظایف

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی ن‍ش‍وز زوجین در ف‍ق‍ه و ح‍ق‍وق ب‍ا رویکردی ب‍ه ن‍ظرات ح‍ض‍رت امام خمینی (س)

‏ ‏

چکیده

‏خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است، که مشکلات آن در جوامع بزرگ‌تر تأثیرگذار بوده و اجتماع را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند؛ از این‌رو مسائل آن مورد توجه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان قرار گرفته است.‏

‏یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در ارتباط زوجین خلل ‌ایجاد کند، عدم آگاهی همسران از حقوق یکدیگر است. عدم شناخت کافی از حقوق و وظایف، سبب عدم رعایت آن‌ها و در نتیجه نابسامانی در خانواده خواهد شد، که ممکن است منجر به جدایی گردد. از این رو نشوز به معنای عدم رعایت حقوق همسر مورد پژوهش قرار گرفته است و موارد آن بیان گردیده، ‌این موارد در حقوق اسلامی‌ و وضعی ذکر شده، و اقداماتی که همسران می‌توانند در هنگام وقوع نشوز به آن‌ها تمسک جویند بیان شده است. این موارد در قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران ذکر گردیده است.‏

‏از این‌رو در این پژوهش به بحث نشوز، شقاق، وظایف زوجین در قبال یکدیگر از منظر فقه و قانون مدنی، موارد پیشگیری از وقوع نشوز در بین زوجین و اقداماتی که می‌توان بعد از وقوع نشوز هر یک از زوجین انجام داد، اقدامات دادگاه در این موارد و بیان نوع مجازات‌هایی که برای هر یک از زن و مرد در نظر گرفته شده است پرداخت شود و همچنین به ذکر نظرات صاحب‌نظرانی برجسته در خصوص ‌این موضوع پرداخته شده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی ن‍ش‍وز زوجین در ف‍ق‍ه و ح‍ق‍وق ب‍ا رویکردی ب‍ه ن‍ظرات ح‍ض‍رت امام خمینی (س)صفحه 1