بررسی برخی از عوامل انگیزاننده و عوامل نگهدارنده شغلی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ثمنی، اسماعیل

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1374

موضوع : امام خمینی (س) ، سپاه پاسداران انقلاب ، انگیزه ها

زبان اثر : فارسی

بررسی برخی از عوامل انگیزاننده و عوامل نگهدارنده شغلی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏از وقتی که انسان برای غلبه بر محدودیت‌های طبیعی، استفاده از سازمان‌های اجتماعی را بهترین راه چاره دانست، علاقه بسیاری به کاربرد رهبری و هدایت پیدا کرد. اجتماعی زندگی کردن انسان بدون وجود رهبر و کاربرد صحیح و متناسب اصول رهبری امری اجتناب‌ناپذیر است. انسان‌ها معمولاً در دو گروه جای می‌گیرند: نخست رهبران که ارشاد و هدایت پیروان را به عهده دارند و دیگر پیروان که برای ‌ایدئولوژی و عقاید رهبران ارج و اهمیت خاصی قائلند و تأثیرپذیری از رهبر را در رفتار خود بروز می‌دهند. یک تعریف از رهبر را می‌توان قدرت ترغیب و تشویق افراد به تعقیب یک هدف نهایی قلمداد کرد؛ به تعبیری دیگر رهبری، کوششی است در جهت تأثیرگذاری شخص رهبر بر رفتار و افکار پیروان به منظور تحقق آرمان‌ها و‌ ایدئولوژی مطلوب و موردنظر رهبر و سرانجام ‌این تعریف که رهبری به یک معنا ‌ایجاد انگیزش است در این تحقیق کاربرد دارد. انگیزش یکی از وظایف مدیریت و رهبری است و تعریف اجمالی آن، «مجموعه اوضاع و احوالی است که باعث شود افراد از درون به فعالیت درآیند» عوامل انگیز‌اننده افراد برای انجام عملکرد مطلوب در نظر محققان متفاوت است. فردریک هرزبرگ در تئوری «انگیزش، بهداشت» خود نسبت به برانگیزنده بودن شغل تأکید دارد و عوامل محیطی شغل را تنها برای نگهداشتن افراد در سازمان مؤثر می‌داند. او انگیزنده‌ها را عوامل ارضاکننده‌ای می‌داند که متضمن احساس کسب موفقیت و رشد حرفه‌ای است و توانائی تأثیرگذاری مثبت در رضایت شغلی دارند و غالباً منتج به افزایش توانایی بازدهی کلی افراد می‌گردند. در این تحقیق عوامل مؤثر انگیزشی و بهداشتی پاسداران انقلاب اسلامی ‌در کلام امام بررسی می‌شود و به طور مشخص پاسخ به سؤالات زیر علت انتخاب چنین تحقیقی را درباره‌ی پاسداران موجه می‌کند: آیا پاسداران انقلاب اسلامی ‌تحت تأثیر عوامل انگیزنده و نگهدارنده بوده‌اند؟ اولویت‌های عوامل انگیزشی پاسداران در کلام امام کدام است؟ آیا عوامل انگیزنده و نگهدارنده در بیانات امام خمینی نسبت به پاسداران از نظریه هرزبرگ تبعیت می‌کند؟ این تحقیق بر آن است که مواردی از بیانات امام را که در انگیزش پاسداران نقش داشته است، مشخص کند. بیانات ‌ایشان کدام یک از موارد انگیزنده و عوامل نگهدارنده را در مورد پاسداران در بر می‌گرفته و میزان تکرار آن‌ها در کلام و قلم امام به چه میزانی است؟ بنابراین هدف این تحقیق، مشخص کردن بعضی از عوامل انگیزنده و نگهدارنده شغلی پاسداران در بیانات امام است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی برخی از عوامل انگیزاننده و عوامل نگهدارنده شغلی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانات حضرت امام خمینی (س)صفحه 1