بررسی عوامل ایجاد انگیزه در بیانات حضرت امام خمینی (س) در هدایت قشر دانشگاهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : مزینانی، علیرضا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق (ع)، دان‍شکده‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لامی و ع‍ل‍وم‌ سیاسی

زمان (شمسی) : 1377

موضوع : امام خمینی (س) ، دانشگاهیان ، انگیزه ها

زبان اثر : فارسی

بررسی عوامل ایجاد انگیزه در بیانات حضرت امام خمینی (س) در هدایت قشر دانشگاهی

چکیده

‏در طی چند قرن اخیر و یا حتی پس از دوران ائمه اطهار (ع)، حضرت امام خمینی (قدس‌سره) تنها رهبری بودند که علیرغم مشکلات و توطئه‌های بسیار، با اتکال بر قدرت لایزال الهی و با بهره‌گیری از ویژگی‌های منحصر به فرد رهبری خود توانستند در بین تمامی ‌مسلمانان دنیا، خصوصاً اقشار مختلف مردم ‌ایران چنان انگیزه‌ای را ‌ایجاد کنند که منشأ تحولات عظیمی ‌در تاریخ بشریت شوند. در این‌باره در این تحقیق سعی دارد با توجه به عنایت خاصی را که حضرت امام (قدس‌سره) نسبت به قشر دانشگاهیان داشته‌اند، ضمن بررسی دیدگاه‌ها و نظرات آن حضرت درباره دانش و دانشگاه، شیوه‌هایی را در‌ایجاد انگیزه بین اقشار مختلف خصوصاً دانشگاهی به کار گرفته‌اند را به عنوان الگویی برای رهبری و مدیریت جوامع اسلامی‌ به‌ویژه مسئولان دانشگاه‌ها ارائه نماید. قبل از بررسی عوامل انگیزشی با توجه به آن‌که اهداف و انتظارات فرد ‌ایجادکننده انگیزه به طور قطع تأثیر عمده و بسزایی در نحوه و چگونگی شیوه‌های انگیزشی دارد، لذا در ابتدا انتظارات حضرت امام (قدس‌سره) از دانشگاه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس به مطالعه و بررسی پیرامون عوامل ‌ایجاد انگیزه می‌پردازیم. در این رابطه ضمن مطالعه بیانات حضرت امام (قدس‌سره) از صحیفه نور در مجموع 30 عامل‌ایجاد انگیزه در قالب چهار عنوان کلی عوامل دینی، انسانی، ملی و سایر موارد استخراج گردید که ضمن اشاره به برخی از آن بیانات گوهربار به تفصیل آن عوامل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی عوامل ایجاد انگیزه در بیانات حضرت امام خمینی (س) در هدایت قشر دانشگاهیصفحه 1