بررسی مقایسه ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : سلامی، رضا

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق (ع)، دان‍شکده‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لامی و ع‍ل‍وم‌ سیاسی

زمان (شمسی) : 1368

موضوع : امام خمینی (س) ، روحانیت ، رهبری ، مشروطه ، انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

بررسی مقایسه ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی

چکیده

‏در این تحقیق ویژگی‌ها و نقش رهبران روحانی مشروطیت و انقلاب اسلامی ‌در چند محور طی مقایسه‌ای تطبیقی بررسی می‌شود. ابتدا زندگی‌نامه و محیط رشد و تحولات دوران جوانی رهبران مشروطه از یک سو و امام خمینی از سوی دیگر و سپس ویژگی‌های فردی و ابعاد شخصیتی آنان بررسی و مقایسه می‌شود.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی مقایسه ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامیصفحه 1