بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) و دیدگاههای فمینیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ملکیان، انسیه

محل نشر : قم

ناشر: ‫دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، زنان ، خانواده ، اجتماع ، اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ ، فمینیسم

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) و دیدگاههای فمینیستی

چکیده

‏موضوعات و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ‌‏‏ ‏‏اندیشه‌ها بوده و در دوران معاصر به ‏‏دلایل مختلف از رشد ‏‏و بسامدی بیشتر در ‌ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث‌ این عرصه و دفاع منطقی از ‌اندیشه‌های اسلامی ‌در مورد زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاه‌های اسلامی ‌و غیراسلامی است که در این زمینه مطرح شده است. این اصل اگر به گونه‌ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است و دایره وسیع‌تری از حقیقت را روشن می‌سازد. از این رو در این رساله، در یک گونه‌شناسی تطبیقی نگرش امام خمینی (ره) و فمینیسم در باب جایگاه زن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این پژوهش جایگاه زن در سه بعد بررسی خواهد شد. الف) جایگاه زن به عنوان انسان. ب)جایگاه زن در خانواده. ج) جایگاه زن در اجتماع. که جایگاه زن در اجتماع در سه بعد بررسی خواهد شد. اول: جایگاه زن در اقتصاد. دوم: جایگاه زن در سیاست. سوم: جایگاه فرهنگی زن. در بین دیدگاه‌های فمینیستی ما سه دیدگاه را بررسی خواهیم کرد، زیرا‌ این سه دیدگاه از اساسی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دیدگاه‌های فمینیستی هستند که عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل بعدی به مقایسه ‌این سه دیدگاه با دیدگاه امام خمینی پیرامون جایگاه زن خواهیم پرداخت.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) و دیدگاههای فمینیستیصفحه 1