بررسی شرط مجهول و رابطه آن با غرر از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : اسدی، ابوالقاسم

محل نشر : قزوین

ناشر: ‫دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (س)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله شیخ مرتضی انصاری ، شرط مجهول ، غرر ، عقد ، بیع

زبان اثر : فارسی

بررسی شرط مجهول و رابطه آن با غرر از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی (س)

چکیده

‏یکی از شرایطی که فقها برای صحت و لازم‌الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکر کرده‌اند،مجهول نبودن شرط می‌باشد. بر اساس ‌این شرط، چنان‌چه طرفین عقد، شرط مجهولی را در ضمن معامله قرار دهند، مثل ‌این‌که زمان مجهول و نامعلومی ‌را در تسلیم ثمن یا تحویل مبیع شرط کنند، چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می‌گردد و در نهایت منجر به بطلان معامله خواهد شد. شیخ انصاری در رابطه با حکم شرط مجهول معتقد است که جهالت شرط، همواره موجب مقداری غرر در اصل عقد می‌شود و بنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل و مبطل عقد می‌باشد. امام خمینی (ره) نیز به منظور اثبات بطلان شرط مجهول، روایات وارده در نهی از «غرر» را مورد استناد قرار داده اما در پایان، مسأله را محل اشکال می‌داند. ایشان برخلاف نظر شیخ انصاری، شرط مجهول را تنها در صورتی باطل و مبطل عقد می‌داندکه جهالت آن به عوضین عقد سرایت کند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی شرط مجهول و رابطه آن با غرر از دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی (س)صفحه 1