بررسی بازتاب داخلی و خارجی قیام ۱۵ خرداد ۱3۴۲ (از حبس تا حصر آیت الله خمینی (س))
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : رفیعی، حسن

محل نشر : قزوین

ناشر: ‫دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (س)، دانشکده علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، رژیم پهلوی

زبان اثر : فارسی

بررسی بازتاب داخلی و خارجی قیام ۱۵ خرداد ۱3۴۲ (از حبس تا حصر آیت الله خمینی (س))

چکیده

‏در این رساله نویسنده می‌کوشد، تا به بررسی مسائل قیام  15 خرداد از دیدگاه تاریخی بپردازد و وقایع مربوط به ‌این دوره را بررسی کرده نتایج انجام قیام 15 خرداد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا نویسنده بازتاب قیام 15 خرداد را در مجلات، روزنامه‌ها و نشریات، آن سال در ‌ایران و خارج ‌ایران مورد توجه قرار داده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی بازتاب داخلی و خارجی قیام ۱۵ خرداد ۱3۴۲ (از حبس تا حصر آیت الله خمینی (س))صفحه 1