ترجمه و تحقیق کتاب رساله فی الوصایا تالیف شیخ اعظم انصاری (س) و تطبیق با آراء امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : هاشمی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله شیخ مرتضی انصاری ، رساله فی الوصایا (کتاب) ، تحریر الوسیله (کتاب)

زبان اثر : فارسی

ترجمه و تحقیق کتاب رساله فی الوصایا تالیف شیخ اعظم انصاری (س) و تطبیق با آراء امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیله

چکیده

‏کتاب «رسالة فی الوصایا» به قلم شیخ انصاری (ره) و شرحی مزجی است بر بخش وصایای کتاب « شرائع الاسلام» نوشته محقق حلّی (ره). بخش وصایا در کتاب شرائع‌الاسلام مشتمل بر شش فصل است: فصل اول درباره ماهیت وصیت، فصل دوم پیرامون موصی، فصل سوم درباره موصی به، فصل چهارم در توضیح موصی له، فصل پنجم درباره اوصیاء و فصل ششم نیز شامل لواحق مبحث وصیت می باشد. رسالة فی الوصایا، حاصل پرداخت به شرح و توضیح دقیقِ سه فصل از این شش فصل است؛ یعنی فصول ماهیت وصیت، موصی به، و اوصیاء .سه فصل دیگر (موصی، موصی له و لواحق بحث وصیت) از شرح و توضیح محققان مرحوم شیخ، بی‌نصیب مانده است. بخش وصیت از کتاب « تحریر الوسیلة» نوشته‌ی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) که کتابی است مشتمل بر مسائل و فتاوای فقهی حاوی یک مقدمه کوتاه در تعریف و ذکر اقسام وصیت، و 67 مسئله فقهی می باشد؛ که به فراخور بحث و با توجه به محدوده و نوع مباحث ذکر شده توسط شیخ در رساله، که همه ابواب بحث وصیت را پوشش نداده است و بخش‌هایی را به طور استدلالی و تفصیلی به شرح نشسته است، با نظرات شیخ اعظم و محقق حلّی تطبیق داده شده است.‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫ترجمه و تحقیق کتاب رساله فی الوصایا تالیف شیخ اعظم انصاری (س) و تطبیق با آراء امام خمینی (س) در کتاب تحریر الوسیلهصفحه 1