آراء عمومی از دیدگاه امام خمینی (س) (حقوق اساسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : غیاثی، محمود

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

زمان (شمسی) : 1382

موضوع : امام خمینی (س) ، آرای عمومی ، انتخابات

زبان اثر : فارسی

آراء عمومی از دیدگاه امام خمینی (س) (حقوق اساسی)

چکیده 

‏برای آشنایی با ابعاد آرای عمومی‏‏ ‏‏‌در هر نظام سیاسی، باید مبانی مکتبی و فلسفی آن نظام را مورد بررسی قرار داد با توجه به ‌این که نظام حاکم در ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر‌گرفته از‌ اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد لذا در این رساله به منظور پاسخ به‌ این سؤال که آرای عمومی‌ از دیدگاه امام در تصمیم‌سازی‌ها از چه جایگاهی برخوردار است در فصل اول به بررسی مطالبی چون:1) تعریف آرای عمومی ‌و نیز بیعت و شورا به عنوان دو نماد اسلامی ‌که از دید بسیاری از صاحب‌نظران از مصادیق آرای عمومی ‌محسوب می‌شوند. 2) بررسی تاریخچه آرای عمومی ‌در تمدنهای پیشین شرقی، غربی، تمدن غرب در عصر جدید و ذکر مبانی دموکراسی غرب به عنوان بستر بروز آرای عمومی ‌و حدود و ثغور آن. 3) تاریخچه آرای عمومی ‌در اسلام و جایگاه آن از دیدگاه عالمان و‌ اندیشمندان شیعه و سنی پرداخته می‌شود. در فصل دوم نیز با مطالعه و بررسی آثار مکتوب و بیانات امام در این زمینه، نقش و جایگاه آرای عمومی ‌در سه حوزه قانونگذاری، گزینش زمامداران و نیز تعیین نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شده است. نتیجه آن که: به لحاظ حقوقی از دیدگاه امام کلیه امور کشور در هر سه حوزه یاد شده از طریق انتخابات و به وسیله آرای عمومی ‌اداره خواهد شد ولیکن با توجه به ‌اینکه مردم مسلمانند و با رأی به جمهوری اسلامی‌ حاکمیت اسلام را پذیرفته‌اند لذا رأی عمومی‌ در چهارچوب شریعت اسلامی ‌مشروط بر اینکه رأی ولی امر منصوب من‌الله را به عنوان رأس هرم نظام اسلامی به همراه خود داشته باشد محترم و کارساز خواهد بود.‏

پایان نامه‫آراء عمومی از دیدگاه امام خمینی (س) (حقوق اساسی)صفحه 1