بررسی برخی از عوامل الهام بخش در بیانات حضرت امام (س) در جریان هدایت قشر دانشجو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : باقری، ناصر

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت

زمان (شمسی) : 1373

موضوع : امام خمینی (س) ، دانشجویان ، کلام

زبان اثر : فارسی

بررسی برخی از عوامل الهام بخش در بیانات حضرت امام (س) در جریان هدایت قشر دانشجو

چکیده

‏موضوع ‌این تحقیق بررسی ساخت و محتوای بیانات حضرت امام (ره) می‌باشد و ‌اینکه عناصری نظیر کاربرد سمبلیک، تکرار و ... چه نقشی در الهام‌بخشی سخنان ‌ایشان داشته است و‌ اینکه آیا قدرت نفوذ کلام و پیام حضرت امام تنها به شیوه بیان‌ ایشان مربوط می‌شود و یا آن‌که عوامل و شرایطی دیگر در این زمینه مؤثر بوده است؟ بر این اساس هدف تحقیق به‌طور مشخص عبارت است از: مطالعه برخی از عوامل موثر در الهام‌بخشی بیانات حضرت امام در جریان هدایت قشر دانشجو.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی برخی از عوامل الهام بخش در بیانات حضرت امام (س) در جریان هدایت قشر دانشجوصفحه 1