بررسی برخی عوامل افزایش دهنده قدرت صلاحیت رهبر در بیانات امام خمینی (س) در جریان هدایت بسیج مستضعفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : اسکندری، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت

زمان (شمسی) : 1374

موضوع : امام خمینی (س) ، رهبری ، بسیج مستضعفان

زبان اثر : فارسی

بررسی برخی عوامل افزایش دهنده قدرت صلاحیت رهبر در بیانات امام خمینی (س) در جریان هدایت بسیج مستضعفین

چکیده

‏در این رساله نویسنده آورده است: با توجه به‌ این واقعیت که حضرت امام در عصر اخیر با رهبری انقلاب ‌ایران تحولی در ملت و به تبع آن در نظام حکومتی ‌ایجاد کرده است؛ لذا رهبری‌شان به عنوان یک نمونه عینی از رهبری موفق در اختیار ما است. هدف مؤلف در این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در قدرت و صلاحیت رهبر در بیانات حضرت امام است و در نهایت قصد نویسنده آن است که با استفاده از روش‌های علمی‌، نفوذ کلام‌ ایشان درباره بسیج و اعضای آن را بررسی کند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی برخی عوامل افزایش دهنده قدرت صلاحیت رهبر در بیانات امام خمینی (س) در جریان هدایت بسیج مستضعفینصفحه 1