بررسی انطباق دیدگاه دو روزنامه سلام و کیهان با دیدگاه امام خمینی (س) درباره زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : رسولی، افسانه

محل نشر : کرمان

ناشر: ‫دانشگاه شهید باهنر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، سلام (روزنامه) ، کیهان (روزنامه) ، زنان ، سیاست ، جامعه ، تعلیم و تربیت ، دفاع ، اقتصاد

زبان اثر : فارسی

بررسی انطباق دیدگاه دو روزنامه سلام و کیهان با دیدگاه امام خمینی (س) درباره زن

چکیده

‏این پژوهش به منظور بررسی نقطه‌نظرات و دیدگاه روزنامه‌های سلام و کیهان درباره‌ی زن و نقش‌های او در جامعه و هم‌چنین سازگاری و انطباق دیدگاه‌های دو روزنامه با دیدگاه امام خمینی (ره) در این زمینه طی سال‌های 1370 لغایت 1377 انجام شده است. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق، دیدگاه‌های دو روزنامه درباره‌ی نقش‌های مختلف زن در جامعه از جمله نقش سیاسی اجتماعی، تعلیم و تربیت کودکان، علمی ‌و فرهنگی، دفاعی و نظامی ‌و اقتصادی با دیدگاه امام خمینی (ره ) منطبق، هم جهت و هم سو است. در هر سه دیدگاه نقش سیاسی اجتماعی زنان در مرتبه اول اهمیت قرار دارد. نقش زنان در تعلیم و تربیت کودکان در بیانات امام در مرتبه دوم است در حالی که نقش علمی‌و فرهنگی زنان در دو روزنامه در مرتبه دوم جای دارد و نقش تربیتی در دو روزنامه در مرتبه چهارم است. در روزنامه کیهان در مرتبه سوم نقش دفاعی و نظامی ‌زنان و در آخر نقش اقتصادی قرار دارد اما در روزنامه سلام نقش اقتصادی در مرتبه سوم و نقش دفاعی زنان در مرتبه پنجم قرار دارد. در دیدگاه امام خمینی (ره ) نقش‌های علمی ‌و فرهنگی، دفاعی و اقتصادی به‌ترتیب پس از نقش تعلیم و تربیت قرار می‌گیرد. ‏

‏این نتیجه حاکی از آن است که امام خمینی (ره ) برای نقش تعلیم و تربیت زنان اهمیت بسیاری قائل هستند و دو روزنامه نیز باید به اهمیت ‌این نقش توجه بیشتری کنند. هر روزنامه در سال 1374 بیش از سال‌های دیگر به بیان نقش زنان در جامعه پرداخته‌اند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی انطباق دیدگاه دو روزنامه سلام و کیهان با دیدگاه امام خمینی (س) درباره زنصفحه 1