بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (س) و میرزای نائینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : عبداللهی علی بیک، حسنعلی

محل نشر : تهران

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

زمان (شمسی) : 1377

موضوع : امام خمینی (س) ، محمد حسین میرزای نائینی ، حقوق اساسی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (س) و میرزای نائینی (س)

چکیده

‏هدف از این رساله تبیین ‌اندیشه سیاسی امام خمینی و میرزای نائینی و مقایسه دیدگاه ‌این دو در زمینه حقوق اساسی است. نویسنده ابتدا مفهوم حقوق اساسی و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد. سپس بر اساس یافته‌های ‌این بخش به تحقیق درباره موضوع رساله می‌پردازد و می‌کوشد که نشان دهد اسلام قابلیت تحقق در زمآن‌ها و شرایط متفاوت را دارد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (س) و میرزای نائینی (س)صفحه 1