بررسی آراء حضرت امام خمینی (س) درباره تعلیم و تربیت با تاکید بر تعلیم و تربیت کودک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حسینعلی پور، علی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، تعلیم و تربیت ، کودکان

زبان اثر : فارسی

بررسی آراء حضرت امام خمینی (س) درباره تعلیم و تربیت با تاکید بر تعلیم و تربیت کودک

چکیده

‏برای دستیابی به یک نظام تعلیم و تربیت کارآمد که از کودکی (حساس‌ترین دوره) تعلیم و تربیت را به درستی بر عهده بگیرد ، لازم است اندیشه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظرانی چون امام خمینی (ره) در زمینه تعلیم و تربیت خاصه تعلیم و تربیت کودک مورد بررسی و سپس مورد استفاده قرار بگیرد؛ همچنین با توجه به نابسامانی‌های نظام تعلیم و تربیت امروز کشورمان ضرورت انجام چنین تحقیقاتی بیشتر رخ می نمایاند. این تحقیق به همین منظور به بررسی آرای تربیتی حضرت امام خمینی (ره) می پردازد. همچنین جامعۀ اسلامی ایران در نهادهای تربیتی خود نیاز به بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان بزرگی چون حضرت امام خمینی (ره) درباره تعلیم و تربیت خاصه تعلیم و تربیت کودک دارد تا در سایه این رهنمودها افرادی مؤمن، خداجو و متعهد تربیت شوند و پیشرفت معنوی مسلمانان در راستای پیشرفت‌های علمی آنان قرار گیرد. ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی آراء حضرت امام خمینی (س) درباره تعلیم و تربیت با تاکید بر تعلیم و تربیت کودکصفحه 1