ب‍ررسی ت‍طبیقی اراده و اخ‍تیار ان‍س‍ان از دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ع‍لام‍ه طب‍اطب‍ایی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : کام‍لی، سیده ف‍اطم‍ه‌

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، سید محمد حسین علامه طباطبایی ، اراده ، اخ‍تیار ، ان‍س‍ان

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی ت‍طبیقی اراده و اخ‍تیار ان‍س‍ان از دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ع‍لام‍ه طب‍اطب‍ایی (س)

چکیده

‏در این تحقیق سعی شده است که اراده و اختیار از دیدگاه فیلسوف و عارف حضرت امام خمینی (ره) و فیلسوف بزرگ جهان تشیع علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) بررسی گردد. امام و علامه (ره) بر وجود اختیار در انسان و نیز اراده به عنوان یکی از مقومات و مبادی مهم انجام فعل تأکید می‌ورزیدند و برای اثبات آن‌ها در آثار خویش براهینی ذکر کرده‌اند. هر دو اراده را متفاوت از شوق و میل و... می‌دانند و از اراده به عزم و همت نفس تعبیر می‌کنند که پس از از تصور و تصدیق به فایده و ایجاد شوق در نفس حاصل شده موجب تحریک عضلات و انجام فعل می‌گردد. اما در اراده تعریفی جداگانه دارند. امام (ره) بر اساس خط فکری صدرایی اراده الهی را علم به نظام احسن می‌دانند در حالی که علامه (ره) اراده الهی را صفتی متفاوت از علم می‌شمارند. در رابطه با اراده و اختیار انسان هر دو عالم فرزانه با دو روش افراطی و تفریطی یعنی اشاعره و معتزله به مبارزه پرداخته و به تبع پیشوایان تشیع راه میانه یعنی امر بین‌الامرین را انتخاب نموده‌اند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی ت‍طبیقی اراده و اخ‍تیار ان‍س‍ان از دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ع‍لام‍ه طب‍اطب‍ایی (س)صفحه 1