ب‍ررسی ت‍طبیقی ش‍رایط اج‍رای ح‍دود در ع‍ص‍ر غیب‍ت از دیدگ‍اه ص‍اح‍ب ج‍واه‍ر و شیخ ان‍ص‍اری و امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : دادیان، مرضیه

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، ص‍اح‍ب ج‍واهر ، شیخ ان‍ص‍اری ، حدود

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی ت‍طبیقی ش‍رایط اج‍رای ح‍دود در ع‍ص‍ر غیب‍ت از دیدگ‍اه ص‍اح‍ب ج‍واه‍ر و شیخ ان‍ص‍اری و امام خمینی (س)

چکیده

‏در اسلام اجرای حدود یکی از ضروری‌ترین بخش‌های حکومت اسلامی ‌است که در عصر غیبت از مسائل مورد بحث در میان فقها بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل هستند. شیخ انصاری در بخش بیع از کتاب مکاسب آورده است فقیه همه اختیارات امام را ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند اموری که مشروعیت انجام آن‌ها از ناحیه غیرمعصوم مشکوک است مانند اقامه حدود، را بر عهده گیرد. البته ‌ایشان در کتاب خمس، زکات و قضا از دیدگاه اولیه خود عدول کرده و ولایت عامه فقیه را پذیرفته و به جواز اقامه حدود قائل شده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی ت‍طبیقی ش‍رایط اج‍رای ح‍دود در ع‍ص‍ر غیب‍ت از دیدگ‍اه ص‍اح‍ب ج‍واه‍ر و شیخ ان‍ص‍اری و امام خمینی (س)صفحه 1