بررسی قاعده لاتعاد با تاکید بر آراء امام خمینی (س) و آیت الله خوئی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : علیخانی، فرهاد

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1385

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله سید ابوالقاسم خویی ، قاعده لاتعاد

زبان اثر : فارسی

بررسی قاعده لاتعاد با تاکید بر آراء امام خمینی (س) و آیت الله خوئی (س)

چکیده

‏نگارنده در این نوشته به روش توصیفی، تحلیلی مطالب را مورد بررسی قرار داده است در فصل اول از این رساله مفاهیم و کلیات بحث شده است و در فصل دوم پیرامون مدارک و مستندات قاعده و تحقیق رجالی رواه حدیث لا تعاد بحث شده است؛ و در فصل سوم که مهم‌ترین قسمت رساله محسوب می‌شود، در دو بخش مستثنی و مستثنی‌منه مفاد قاعده لاتعاد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم از نسبت قاعده و تعارض آن با سایر ادله بحث شده است و در فصل پنجم به موارد استعمال قاعده اشاره شده و در پایان نتایج و پیشنهادات آمده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی قاعده لاتعاد با تاکید بر آراء امام خمینی (س) و آیت الله خوئی (س)صفحه 1