بررسی مبانی اصولی مرجحات داخلیه و خارجیه با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : صالحی، هادی

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، اماره ، احکام ، فتوا ، مرجحات داخلیه ، مرجحات خارجیه

زبان اثر : فارسی

بررسی مبانی اصولی مرجحات داخلیه و خارجیه با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی (س)

چکیده

‏اماره به عنوان یکی از منابع اثبات احکام شرعی می‌باشد. برخی اوقات بین دو اماره تعارض رخ می‌دهد مثلاً یک روایت حکم به وجوب و روایت دیگر حکم به حرمت چیزی می‌نمایند که در این‌صورت وظیفه مجتهد رفع تعارض و افتاء به حکم صحیح می‌باشد. برای رسیدن به حکم صحیح مرجحاتی وجود دارد که از شرع و عقل فهمیده می‌شوند. این مرجحات دو دسته هستند، یا داخلیه‌اند و یا خارجیه و هر کدام نیز به دو دسته تقسیم می‌شود که مرجحات داخلیه عبارتند از: ‏‎‎‎‏1) صدور روایت از معصوم ‏‎‎‎‏2) قوت مضمون روایت و مرجحات خارجیه عبارتند از: ‏‎‎‎‏1) شهرت یک خبر ‏‎‎‎‏2) برتری روات یک روایت. تقدیم هر یک از مرجحات و در نتیجه ‌ترجیح یک اماره از مسائل علم اصول فقه محسوب می‌شود که در کتب اصولی تحت عنوان تعادل و تراجیح مورد بررسی قرار می‌گیرند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی مبانی اصولی مرجحات داخلیه و خارجیه با تاکید بر دیدگاه های امام خمینی (س)صفحه 1