الگوی توسعه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : معینی پور، مسعود

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، توسعه ، سیاست ، خدا محوری ، غرب

زبان اثر : فارسی

الگوی توسعه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏این تحقیق در پی پاسخ به ‌این سؤال است که الگوی توسعه سیاسی امام خمینی چیست؟ فرضیه نوشتار حاضر ‌این است که به نظر می‌رسد حضرت امام (ره) در پی بیان الگوی توسعه سیاسی متعالیه در برابر الگوی توسعه سیاسی متدانیه (دنیاگرا)غربی است. امام خمینی در پی بیان‌ این مطلب است که هدف غایی توسعه سیاسی آن‌گونه که متفکرین غربی اعتقاد دارند صرفاً مادیات و اصالت لذت و دنیا‌گرایی نیست؛ بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان گره خورده و آن چیزی جز تحقق مکتب توحید نیست. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که در مجموع الگوی غربی به دنبا ل‌ایجاد توسعه سیاسی دنیاگرا، باحذف سنت، مذهب و تحقق نهایت بهره‌های مادی است. در حقیقت به دنبال تحقق توسعه انسان‌محور و نفی خدامحوری با ویژگی‌های سکولارند. اما امام خمینی (ره) به دنبال تحقق توسعه سیاسی متعالی، با محوریت خدا در نظام سیاسی است الگوی ‌ایشان از حیث مبانی نظری دارای اختلاف ماهوی با الگوی رایج است و در یک جمله خدامحوری را جایگزین طبیعت‌محوری و انسان‌محوری می‌کند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫الگوی توسعه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1