الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : افخمی اردکانی، مهدی

محل نشر : یزد

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، پیشرفت ، توسعه سیاسی ، نظریه توحید ، سکولاریسم ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در اندیشه امام خمینی (س)

چکیده

‏این تحقیق در پی پاسخ به‌ این سؤال است که الگوی توسعۀ سیاسی امام خمینی (ره) چیست؟ فرضیۀ نوشتار ‌این است که حضرت امام (ره) در پی بیان الگوی توسعۀ سیاسی متعالیه در برابر الگوی توسعۀ سیاسی متدانیۀ (دنیاگرا) غربی است. از منظر ‌ایشان هدف غایی توسعۀ سیاسی، صرفاً اصالت لذت و دنیاگرایی نیست؛ بلکه هدف اصلی توسعه با هدف زندگی انسان که تحقق مکتب توحید است، گره خورده است. الگوی غربی به دنبال‌ ایجاد توسعۀ سیاسی دنیاگرا، با حذف سنت، مذهب و تحقق توسعۀ انسانمحوری و نفی خدامحوری با ویژگیهای سکولار است. اما امام خمینی (ره) به دنبال تحقق توسعۀ سیاسی متعالی در نظام سیاسی با محوریت خدا است و در صدر اهداف توسعۀ سیاسی، تحقق مکتب الوهیت و نظریۀ توحید را مطرح می‌کند. در نوع نگاه به شاخصها، نحوۀ بهره‌گیری از آنها و جایگاه هر یک از آنها در فرآیند توسعۀ سیاسی، حضرت امام (ره) دارای نوآوری‌هایی است که الگوی توسعۀ سیاسی‏‏ ‏‏‌ایشان را از دیگر الگوها متمایز کرده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 1