انقلاب اسلامی، فرصت ها و تهدیدها از منظر امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : افشاری، محمد

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1391

موضوع : امام خمینی (س) ، انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

انقلاب اسلامی، فرصت ها و تهدیدها از منظر امام خمینی (س)

چکیده

‏نوشته حاضر بر اساس روش توصیفی می‌باشد که در آن به یافته‌ها در زمینه فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی انفلاب اسلامی ‌از منظر امام خمینی اشاره شده است. در ابتدای ‌این تحقیق به جهت تبیین اصل موضوع رساله به انگیزه و پیشینه تحقیق و سؤالات فرعی آن اشاره شده است. سپس در فصل یک از بخش اول به مفاهیم کلی اسلام، انقلاب، ویژگی‌های انقلاب، چیستی انقلاب اسلامی ‌و ویژگی‌های انقلاب اسلامی ‌و اهداف آن و فرصت و تهدید و انواع آن پرداخته شده است. در فصل دوم عمده‌ترین نظریات گوناگون پیرامون فرصت‌ها و تهدیدات مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان ‌این بخش به دیدگاه امام خمینی اشاره شده است.‏

‏در بخش بعدی به عمده‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون انقلاب اسلامی ‌از دیدگاه امام خمینی به صورت کلی اشاره شده است و در آن بخش، فرصت‌ها و تهدیدها به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم شده است. در مجموع یافته‌های ‌این تحقیق در بخش: فرصت‌های داخلی که عبارتند از: وحدت، هویت، آزادی، استقلال، امنیت، عدالت، توسعه، تحول انقلابی و تحقق برنامه‌های اسلام. فرصت‌های خارجی عبارتند از: تمدن سازی، جهانیسازی، بیداری اسلامی، وحدت، صدور انقلاب و الگو دهی. تهدیدهای داخلی عبارتند از: اسلام‌زدایی، تحجر، تجددگرایی افراطی، فساد اداری و اجتماعی، تغییر جهت اهداف و ارزش‌ها، دیکتاتوری، رخنه فرصت‌طلبان و ملی‌گرایی.‏

‏ و تهدیدهای خارجی نیز عبارتند از: تهاجم فرهنگی و غرب‌زدگی و تفرقه و جهانیسازی و تحریم. ‏

‏در این قسمت پس از بیان هر کدام به تبیین آن‌ها و در نهایت در بخش پایانی به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مطالب پرداخته شده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫انقلاب اسلامی، فرصت ها و تهدیدها از منظر امام خمینی (س)صفحه 1