آزادی و قانون از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : مجیدی، مهدی

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1381

موضوع : امام خمینی (س) ، آزادی ، قانون ، اندیشه سیاسی ، اقلیت های دینی ، احزاب سیاسی ، مطبوعات ، زنان ، انتخابات

زبان اثر : فارسی

آزادی و قانون از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده 

‏پاسخگویی به این پرسش که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) چه رابطه‌ای میان آزادی و قانون وجود دارد؟ دغدغه اصلی نگارنده در این رساله است. فرضیه اصلی این رساله این است که در اندیشه سیاسی امام (ره) قانون الهی یکی از مهمترین عناصر تبیین‌کننده حدود آزادی و عوامل مشروعیت‌ساز آن به شمار می‌رود و در نتیجه از نوعی آزادی به نام آزادی قانونی می توان در اندیشه سیاسی امام (ره) سخن گفت. در فصل نخست مفهوم آزادی و آزادی از دیدگاه اندیشمندان غربی و مسلمان و همچنین مفهوم قانون مورد ارزیابی قرار گرفته است. و فصل دوم به بیان آزادی و انواع آن از دیدگاه امام پرداخته شده است. طبق بیانات و سخنرانی‌های امام (ره) ایشان به انواع آزادی از قبیل آزادی مخالفان، آزادی اقلیتهای دینی، آزادی احزاب، انجمن‌ها و تشکیل اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی انتخابات معتقد بودند. نگارنده در فصل سوم قانون از دیدگاه امام (ره) را مورد ارزیابی قرار داده است در بخش نخست فصل سوم در بحث حکومت و قانون آمده است که علاوه بر سه نوع حکومت متداول یک نوع دیگر که مختص مسلمانان است وجود دارد که در این نوع حکومت تنها خداوند شایسته قانون‌گذاری است و وجه تسمیه این حکومت، حکومت خداوند بر مردم یا حکومت قانون بر مردم است. در بخش دوم فصل سوم جایگاه قانون در حکومت اسلامی بررسی شده است و قانون در حقوق اسلامی به سه دسته تقسیم گردید ‏‎‎‎‏1) ‏‏قانون شرع ‏‎‎‎‏2) ‏‏قانون اساسی ‏‎‎‎‏۳‏‏) ‏‏قوانین عادی. در بخش سوم این فصل به بیان قانون و حکومت از دیدگاه امام (ره) و همچنین قانون‌گرایی از منظر امام (ره) و نوع قانون مورد نظر امام (ره) پرداخته شده است. در بخش آخر این فصل انواع احکام مورد نظر امام (ره) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نگارنده در فصل چهارم رابطه آزادی و قانون در اندیشه امام (ره) را مورد ارزیابی قرار داده است. رابطه آزادی و قانون از دیدگاه امام (ره) این‌گونه بررسی شد که از دیدگاه امام (ره) قانون الهی یکی از مهمترین محدودیتهای آزادی و عوامل مشروعیت‌ساز آن به شمار می‌رود. در ادامه حدود آزادی از دیدگاه امام (ره) مورد ارزیابی قرار گرفته است. حدود آزادی از دیدگاه از دیدگاه امام (ره) عبارت است از ‏‎‎‎‏1) ‏‏رعایت قوانین اسلام ‏‎‎‎‏۲‏‏) ‏‏اجرای مقررات اسلامی ‏‎‎‎‏۳‏‏) ‏‏نفی فساد و فحشا. و در پایان ثابت شد که امام (ره) معتقد به آزادی قانونی بودند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫آزادی و قانون از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1