ارتباط عرفان و سیاست از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : باقری فرد، سعیده

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1383

موضوع : امام خمینی (س) ، عرفان ، سیاست ، اندیشه سیاسی ، ولایت فقیه

زبان اثر : فارسی

ارتباط عرفان و سیاست از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده

‏با توجه به ارتباط عرفان با سیاست در افکار و ‌اندیشه‌های امام خمینی و عنایت ویژه و توأمان حضرت امام به هر دو حوزه، بررسی چگونگی ‌این ارتباط و تأثیر و تأثرات آن، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با عنایت به تقدم زمانی عرفان و آموزه‌های عرفانی، نسبت به سایر ابعاد معرفتی امام و به خصوص ‌اندیشه‌های سیاسی ‌ایشان،‌این سؤال مطرح است که: عرفان و‌ اندیشه‌های عرفانی چه تأثیری بر تکوین ‌اندیشه سیاسی حضرت امام و به خصوص نظریه ولایت مطلقه فقیه داشته است؟ با توجه به نوع مفاهیم مطرح در عرفان و همچنین ابعاد گسترده نظریه ولایت فقیه‌ این فرضیه محتمل است که: مفاهیم عرفانی مطرح در‌ اندیشه عرفانی امام خمینی، بر مبانی و پیش‌فرض‌های نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده و اصولاً برخی ابعاد ‌این نظریه، همچون مفهوم گسترده اطلاق، تحت تأثیر آموزه‌های عرفانی تکوین یافته است. لذا در جهت اثبات ‌این فرضیه، سعی گردیده است، ‌اندیشه‌های عرفانی و ‌اندیشه‌های سیاسی حضرت امام، به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تعاملات میان آنها که در قالب دیدگاههای مختلف مطرح است، پرداخته شده و از ادله مورد استناد در جهت اثبات فرضیه استفاده گردد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ارتباط عرفان و سیاست از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1