بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و آیت الله صدر (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ایزدی فرد، عباس

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1378

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله سید محمد باقر صدر ، اندیشه سیاسی ، مشروعت ، حکومت اسلامی ، مردم

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و آیت الله صدر (س)

چکیده

‏حکومت اسلامی‏‏ ‏‏‌در برخی مسائل اساسی از حکومت‌های دیگر متفاوت است. ماهیت و مشروعیت حکومت اسلامی ‌دو مؤلفه مهمی‌ است که حکومت اسلامی ‌را از سایر حکومتها جدا می‌سازد. اما شکل حکومت روشی است برای رسیدن به یک سلسله اهداف معین، لذا در هر زمان هر شکلی از حکومت که بهتر بتواند آن اهداف را تأمین نماید باید مورد توجه قرار گیرد امام خمینی (ره) و‌ آیت‌الله صدر (ره) به خاطر شاخصه فوق و سازگاری جمهوری اسلامی ‌با مبنای اسلامی ‌آن را به‌عنوان نظام سیاسی مطلوب خود معرفی کرده‌اند ولی در ماهیت و مشروعیت حکوت اسلامی ‌از حکومت‌های دیگر فاصله گرفته‌اند در محتوا حکومت اسلامی ‌باید مجری احکام اسلام باشد و مشروعیت حکومت اسلامی‌ منوط به تأیید از جانب خداوند است هر چند در میزان دخالت و اعمال نظر مردم بین فقها اختلاف وجود دارد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و آیت الله صدر (س)صفحه 1