ب‍ررسی سیاس‍ت خ‍ارجی ج‍م‍ه‍وری اس‍لامی ایران از دیدگ‍اه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : یوسفی، محمود

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، سیاس‍ت خ‍ارجی ، ج‍م‍ه‍وری اس‍لامی ، استراتژی ها ، نه شرقی، نه غربی

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی سیاس‍ت خ‍ارجی ج‍م‍ه‍وری اس‍لامی ایران از دیدگ‍اه امام خمینی (س)

چکیده

‏در این رساله سعی شده که به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)  پرداخته شود. در این راستا با مطالعه دیدگاه‌های حضرت امام (ره) در صحیفه نور و دیگر کتب مربوط به ‌ایشان، به‌ این نتیجه رسیدیم که باید دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در چهارچوب منظمی ‌قرار گیرد، تا به آزمون فرضیه خود بپردازیم. لذا چهارچوب نظری"هالستی" را که برگرفته از کتاب"مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل" است را برگزیدیم. آنچه که ما در این تحقیق خواهان دستیابی به آن هستیم آزمون ‌این فرضیه است در تمام اصول و اهداف و ابزارهای سیاست خارجی بر اساس استراتژی "نه شرقی نه غربی" تحقق می‌یابد. و در این رساله به ‌این نکته پی می‌بریم که اگر ‌این استراتژی را رعایت نکنیم هیچ کدام از این دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایران، تحقق نمی‌یابد البته‌ این مطلب قابل ذکر است که امام عزیز (ره) در زمان حیاتش همیشه بر این استراتژی تأکید داشتند و حتی به همه مسئولین ‌ایران سفارش می‌کردند که لحظه‌ای از این استراتژی"نه شرقی، نه غربی" حتی در امور کشور، غافل نشوند.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی سیاس‍ت خ‍ارجی ج‍م‍ه‍وری اس‍لامی ایران از دیدگ‍اه امام خمینی (س)صفحه 1