بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : حجت زاده، سید عبدالحسین

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، قدرت ، اندیشه سیاسی ، ولایت فقیه ، مردم سالاری دینی

زبان اثر : فارسی

بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏رسالۀ حاضر با عنوان «بازشناسی مفهوم قدرت در ‌اندیشۀ سیاسی امام خمینی» به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های‌ این پژوهش عبارتند از: مبانی و لایه‌های زیرین ‌اندیشه سیاسی امام (ره) در زمینۀ قدرت کدامند؟  شرایط و حدود قدرت ولی فقیه در جامعه کدامند؟  امام خمینی چه برداشتی از مفهوم دموکراسی داشته‌اند؟ در راستای پاسخ به پرسش‌های مذکور، با تأکید بر لایه‌های زیرین ‌اندیشۀ امام و نگرش صدرایی ‌ایشان به مقولۀ سیاست و قدرت، در سه فصل به بررسی آن‌ها پرداختیم: مدخل (کلیات نظری پژوهش)؛ ـ فصل 1) مبانی نظری قدرت از دیدگاه امام خمینی؛ - فصل 2) مفهوم قدرت در ‌اندیشۀ ولایت‌فقیه؛ - فصل 3) دموکراسی و قدرت در‌ اندیشۀ امام خمینی.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1