بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی (س) 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : نعمتی، جواد

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، ابن سینا ، برهان عشق ، توحید

زبان اثر : فارسی

بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی (س) 

چکیده

‏در طول تاریخ براهین مختلفی از ناحیه حکما و فیلسوفان برای اثبات خداوند اقامه گردیده است که از آن جمله می‌توان به برهان حرکت ارسطو، برهان واجب و امکان ابن‌سینا و برهان حدوث متکلمین اشاره نمود. از جمله ویژگی‌های مختص انسان که او را از سایر موجودات متمایز می‌نماید؛ عقل و دل است، عقل و دل که در لسان ‌آیات قرآن فطرت خوانده می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است از جمله کیفیات فطرت انسان توجه به کمال‌خواهی و زیبایی دوستی است. برخی از حکما تلاش نموده‌اند تا از این ویژگی برای اثبات باری تعالی اقامه برهان نمایند. چون آدمی ‌میل به کمال و زیبایی دوستی دارد و‌این میل از مقوله متضایف می‌باشد و دو امر متضایف در وجود متکافه هم می‌باشند بنابراین می‌بایست در برابر عشق به زیبایی و کمال در انسان، معشوق کامل و زیبا نیز تحقق داشته باشد. در این وجیزه تلاش شده است ‌این برهان مورد بررسی قرار گیرد تا با ادله عقلی و نقلی ‌این برهان را اثبات نموده و نظر مخالفان و موافقان را مورد بررسی داده و کارکردهای ‌این برهان بیان گردد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی (س) صفحه 1