بررسی مبانی تجری و مقایسه آن از دیدگاه شیخ انصاری (س) و آخوند خراسانی (س) با تطبیق بر نظریات امام خمینی (س) 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : قیطاس زاده، احمد حسین

محل نشر : قم

ناشر: ‫دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، پ‍ردیس‌ ق‍م، دان‍شکده‌ ف‍ق‍ه‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، آیت الله شیخ مرتضی انصاری ، ملا کاظم آخوند خراسانی ، تجری

زبان اثر : فارسی

بررسی مبانی تجری و مقایسه آن از دیدگاه شیخ انصاری (س) و آخوند خراسانی (س) با تطبیق بر نظریات امام خمینی (س) 

چکیده

‏مسأله‌ی تجری از جمله مباحث قطع می‌باشد که اصولیون پیرامون آن نظریه‌های مهم و متفاوتی ارائه کرده‌اند. گروهی از آنان قائل به قبح و حرمت شرعی تجرّی‌اند و گروهی هم قائل به عدم قبح و حرمت شرعی آنند. مبنای هر دو گروه حول محور هتک حرمت مولا و طغیان علیه او یا عدم هتک و طغیان دور می‌زند. آنان برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند و مناقشات زیادی را بیان فرموده‌اند. عمده گرایش ‌این دو گروه بر مبنای نظر شیخ انصاری (ره) و محقق خراسانی (ره) می‌باشد که هر دو از علمای بزرگ اصولی‌اند. مبانی تجرّی، بیان کلیات و نظریات ‌این دو بزرگوار و اشکالات وارده بر دلایل ‌ایشان؛ موضوع مورد کنکاش ما در این تحقیق می‌باشد که از آن عدم قبح و حرمت تجری طبق نظر شیخ انصاری (ره) و قبح و حرمت شرعی تجرّی طبق نظر محقق خراسانی را نتیجه گرفتیم.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی مبانی تجری و مقایسه آن از دیدگاه شیخ انصاری (س) و آخوند خراسانی (س) با تطبیق بر نظریات امام خمینی (س) صفحه 1