امام خمینی (س) - دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی
| ارسال به دوستان 0
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

این پرونده گزیده ای از مهمترین اظهارات امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

گزاره های و متن های منتشر شده امام خمینی را می توان در این روایت او از فضای گفتمانی ماه های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی خلاضه کرد که:

ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است؛ پیشنهاد من جمهوری اسلامی است.


دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[شما تصریح فرموده‏اید که راغب ایجاد حکومت اسلامی هستید، همانند حکومتی که در ایام علی- رضی اللَّه عنه- وجود داشت. آیا معنی آن این است که به هنگام سقوط خاندان پهلوی، حکومت خلافت اسلامی را برپا خواهید داشت؟] - حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی- علیه السلام- الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید. صحیفه امام، ج 4، ص 334

ادامه ...
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[در صورتی که حضرت آیت اللَّه در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟ آیا یک حکومت نظامی خواهد بود؟] - یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسی‏اش عبارت است از قانون اسلام. صحیفه امام، ج 5، ص 170

ادامه ...
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[چه نوع حکومتی را مایلید در ایران ببینید؟ آیا شما خواستار چنین حکومتی هستید که اکنون در ایران روی کار آمده و یا مایلید در چنین حکومتی شرکت کنید؟] - ما جمهوری اسلامی را اعلام کرده‏ایم و ملت با راهپیماییهای مکرر به آن رأی داده است. حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی. صحیفه امام، ج 5، ص 391

ادامه ...
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[پس از سرنگونی رژیم شاه، چه نوع حکومتی را پیشنهاد می‏کنید؟ آیا شما در صدد حفظ نظام سلطنتی در چارچوب قانون اساسی و همچنین حفظ سلطنت پهلوی هستید؟ شما چه نوع حکومتی را ترجیح می‏دهید؟] - ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است، و من جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم را پیشنهاد کرده‏ام. صحیفه امام، ج 4، ص 505

ادامه ...
دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

دیدگاه امام خمینی درباره شکل و صورت بندی حقوقی نظام سیاسی

[حضرت عالی می‏فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‏ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‏تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟] - اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‏ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‏گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‏شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست‏ صحیفه امام، ج 4، ص479

ادامه ...

تخته‌سفیدهای مرتبط