امام خمینی (س) - وحدت
| ارسال به دوستان 0
وحدت
وحدت

وحدت

همه ما باید این دشمنی را نهی کنیم، و وحدت اسلامی را شعارمان‏ کنیم. با وحدت، و بودن زیر پرچم «لا اله الاالله» پیروز می‏ شویم.

صحیفه امام، ج‏7، ص: 187

وحدت حلّال‏ مشکل مسلمین

وحدت

وحدت حلّال‏ مشکل مسلمین

مشکل عمده مسلمین همان دوری از اسلام و قرآن است

ادامه ...
مطرح نبودن قضیه‏ شیعه و سنی

وحدت

مطرح نبودن قضیه‏ شیعه و سنی

قضیه شیعه و سنی ‏اصلًا در کار نیست، ما همه با هم برادریم

ادامه ...
تساوی حقوق‏ شیعه و سنی‏

وحدت

تساوی حقوق‏ شیعه و سنی‏

می‏ خواهند به اسم سنی و شیعه بین ما برادرها را جدایی بیندازند و منافع ما را به جیب دیگران بکنند، به ‏حرف اینها اعتنا نکنید.

ادامه ...
احتراز از اختلاف

وحدت

احتراز از اختلاف

ما نباید با هم اختلاف و یا یک‏ تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز کنند.

ادامه ...
یکی بودن‏ مصلحت شیعه و سنی‏

وحدت

یکی بودن‏ مصلحت شیعه و سنی‏

ما همه قرآن شریف را باید حفظ کنیم. ما همه‏ دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءاللّه، پیروز بشویم.

ادامه ...
وحدت شیعه و سنی، عنایت اسلام

وحدت

وحدت شیعه و سنی، عنایت اسلام

این از عنایات اسلام است که همه برادران اهل سنت و شیعه با هم‏ هستند و اختلافی هم با یکدیگر ندارند

ادامه ...
اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر از ملی‏ گرایی

وحدت

اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر از ملی‏ گرایی

از ملی‏ گرایی خطرناکتر و غم ‏انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است، و القای تبلیغات فتنه‏ انگیز و دشمنی‏ ساز بین برادران اسلامی و ایمانی است.

ادامه ...
پیوستن جناحها برای بسط عدالت

وحدت

پیوستن جناحها برای بسط عدالت

از همه استمداد می ‏کنم که باهم‏ پیوستگی همه جانبه در راه بسط عدالت اسلامی که یگانه راه‏ سعادت ملت است، کوشا باشند

ادامه ...
حفظ وحدت کلمه‏ توسط ملت‏

وحدت

حفظ وحدت کلمه‏ توسط ملت‏

از همه‏ ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها دربین اقشار شما تفرقه بیندازند.

ادامه ...
وحدت ملت ‏موجب حیرت‏ متفکرین

وحدت

وحدت ملت ‏موجب حیرت‏ متفکرین

همان طوری که تا حالا دست به هم داده بودیم و تا اینجا رساندیم، که موجب حیرت همه متفکرین شد، از اینجا به بعدش که مهمتر است باید دست به هم بدهیم تا این مراحل را بگذرانیم.

ادامه ...
رحمت بین‏ مسلمین، دستور قرآن‏

وحدت

رحمت بین‏ مسلمین، دستور قرآن‏

اختلاف موجب‏ بهره‏ برداری دشمنهای اسلام و مسلمین است. باید از این‏ بهره ‏برداری جلوگیری بشود به وحدت اسلامی و اینکه همه درتحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشونددرتحت لوای اسلام و قرآن مجید مجتمع بشوند.

ادامه ...
وحدت سران و سیادت اسلام‏

وحدت

وحدت سران و سیادت اسلام‏

اگر اسلام را آنطوری که هست به دنیا معرفی کنند و آنطوری‏ که هست عمل بکنند، سیادت با شماست

ادامه ...
الزام دول اسلامی ‏به وحدت‏

وحدت

الزام دول اسلامی ‏به وحدت‏

پیام من این است که با دارا بودن تمام‏ امکانات و با جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری‏ که تحت سلطه و قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند.

ادامه ...
وجوب اتحاد مسلمین‏

وحدت

وجوب اتحاد مسلمین‏

اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند.

ادامه ...