امام خمینی (س) - وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه
| ارسال به دوستان 0
همراه با امام در نوفل لوشاتو
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

دوستان من! از مشکلاتی که در راه است هراسی به دل راه ندهید که ان شاء اللَّه دیر یا زود، همه آنها حل و رفع می ‏شود و خداوند یار حق طلبان است.

و اما وظیفه ما و شما دانشجویان و دانش‏ آموزان و طلاب علوم دینیه...

صحیفه امام، ج‏3، ص: 486

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 1

اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید

ادامه ...
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 2

طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند

ادامه ...
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 3

شما ای طبقه جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید

ادامه ...
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 4

بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید

ادامه ...
وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه

وظیفه دانشجویان و دانش ‏آموزان و طلاب علوم دینیه 5

شعارهای اسلامی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید، و اتکال به خدای تعالی نموده و مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقه خود می‏ رسید

ادامه ...