امام خمینی (س) - یاری انقلابیون تکلیف همگانی
| ارسال به دوستان 0
همراه با امام در نوفل لوشاتو
یاری انقلابیون تکلیف همگانی

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

این نهضت را نگذارید بخوابد تا اینها از بین بروند، تا این هیأت حاکمه بروند [و] یک هیأت حاکمه صحیح سرکار بیاید.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 524

هم صدایی با ملت ایران

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

هم صدایی با ملت ایران

تکلیف حالای ما که اینجا هستیم، من و شما که در خارج از کشور هستیم، هر جا هستیم، در هر جا، تکلیف ما چیست... آن این است که هر کدام در هر جا هستید تبلیغ کنید مطلب خودتان را… این کمک را به آنها بکنید که با صحبت کردن بتوانید مطبوعات را توجه به این سیر بدهید؛ مجلات را، مطبوعات را [متوجه بکنید]؛ آنها هم پی حرف تازه می ‏گردند. پیدا بکنید، همه روزه اخبار را [در] دسترس آنها بگذارید...

ادامه ...
موج حمایت ایجاد کنید

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

موج حمایت ایجاد کنید

در هر صورت، شما مسائلتان را به این خارجیها طرح کنید... صحبت بکنید برایشان؛ بگویید برایشان؛ صحبت کنید. چند نفر را جمع کنید، کم کم زیاد می‏ شود؛ یک واعظ و خطیب می‏ شوید؛ برایشان بگویید مسائل ایران را؛ وقتی گفتید، یک موج در اینجا پیدا می‏ شود؛ وقتی یک موج پیدا شد، مجله‏ نویسها نمی ‏توانند بر خلافشان عمل کنند؛ خودِ اینها مقابلشان می‏ ایستند.

ادامه ...
لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران‏

تبلیغ کنید آقا، شما الآن موظفید که همان طوری که ایرانی‏ ها دارند خون می‏ دهند، لا اقل شما کلام بدهید، لا اقل شما تبلیغات بکنید... می‏ توانید بنویسید در مطبوعات این جاها؛ هرجا که هستید منعکس کنید...

ادامه ...
یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏

و ما که در اینجا هستیم و آرام هستیم نباید فراموش کنیم آنها را. ما باید به آن اندازه‏ ای که می ‏توانیم، به آنها کمک بکنیم. با قلم می‏ توانیم با قلم کمک کنیم...

ادامه ...
کمک به نهضت، تکلیف همگانی

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

کمک به نهضت، تکلیف همگانی

ما مکلفیم به اینکه خدمت کنیم به این مردم، به این بیچاره ‏ها، به این جوانْ مرده ‏ها. ما انسانیم، باید خدمت کنیم. و خدمت به آنها یعنی خدمت به خودمان است؛ یعنی در این منافعی که ایرانی دارد مشترکیم، همه‏ مان شریکیم.

ادامه ...
حمایت همگانی از قیام ملت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

حمایت همگانی از قیام ملت‏

مملکت ما امروز قیام کرده است، و این قیامْ قیامی است که همه موظفیم دنبالش برویم. یعنی از منی که طلبه هستم تا شمایی که محصل هستید...

ادامه ...
همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

همه مسئول می‏ شویم برای این ملت

ما موظفیم که با آنها هر اندازه‏ ای می‏ توانیم [همراهی کنیم‏]، هر کس به اندازه قدرت خودش.

ادامه ...
وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

یاری انقلابیون تکلیف همگانی

وظیفه ما در خارج، کمک به نهضت‏

الآن مملکت ایران به ما صاحبِ دیْن شده. ما دیْن داریم الآن به آنها؛ مدیونشان هستیم. برای اینکه آنها راجع به مصالح اسلام و راجع به مصالح ملت دارند فداکاری می‏ کنند؛ ما هم جزء ملت هستیم، ما هم از ملت ایران هستیم.

ادامه ...