امام خمینی (س) - یار راستین امام و انقلاب
| ارسال به دوستان 0
یار راستین امام و انقلاب
یار راستین امام و انقلاب

یار راستین امام و انقلاب

مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. 

صحیفه امام، ج‏7، ص: 495

افراد موثر انقلاب و ملت

یار راستین امام و انقلاب

افراد موثر انقلاب و ملت

مسئله اتفاقی نبود که افراد مؤثر را، افرادی که برای این ملت سرمایه بودند، یکی بعد از دیگری یا شهید کردند یا خواستند شهید کنند و خداوند حفظ کرد. این طور نبود که من باب اتفاق یک کسی مرحوم مطهری را ترور کند یا مرحوم مفتح را یا آقای هاشمی را...

ادامه ...
من آقای هاشمی را بزرگ کردم...

یار راستین امام و انقلاب

من آقای هاشمی را بزرگ کردم...

من البته تمام حزب را که من نمی‏ شناختم و نمی‏ شناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردند، خوب، من می‏ شناختم. من آقای خامنه‏ ای را بزرگش کردم. من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم. دیدم اینها را از اول تا آخر. بسیاری از اینها [را،] خوب، من می ‏شناختم که اینها اشخاصی نیستند که نه، انحصار طلب به آن معنایی که آنها می‏ گویند، [نیستند.]

ادامه ...
آقای هاشمی فرزند برومند اسلام

یار راستین امام و انقلاب

آقای هاشمی فرزند برومند اسلام

در راه هدف تا نزدیک شهادت به پیش رفت

ادامه ...
هاشمی زنده است چون نهضت زنده است

یار راستین امام و انقلاب

هاشمی زنده است چون نهضت زنده است

بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است...

ادامه ...