امام خمینی (س) - پیروزی انقلاب اسلامی
| ارسال به دوستان 0
پیروزی انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی

من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من‏‎ ‎‏بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم. من از طبقۀ روحانیون که در این قضایای گذشته‏‎ ‎‏جانفشانی کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقۀ دانشجویان که در این مسائل مصایب‏‎ ‎‏دیدند، از طبقۀ بازرگانان و کسبه که در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه و‏‎ ‎‏مدارس علمی که در این مسائل خون دادند، از اساتید دانشگاه، از دادگستری، قضات‏‎ ‎‏دادگستری، وکلای دادگستری، از همۀ طبقات، از کارمندان، از کارگران، از دهقانان، از‏‎ ‎‏همۀ طبقات ملت تشکر می کنم.‏

آن زحمتهای فوق العادۀ شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید...

صحیفه امام؛ ج 6، ص 8

رهبر ملت، خادم ملت

پیروزی انقلاب اسلامی

رهبر ملت، خادم ملت

من آمده ام که بزرگواری‏‎ ‎‏شما را حفظ کنم. من آمده ام که دشمنهای شما را زمین بزنم.

ادامه ...
هشدار به ملت

پیروزی انقلاب اسلامی

هشدار به ملت

بیدار باشید! ای مردم، بیدار باشید! نقشه دارند می کشند...

ادامه ...
تعیین دولت با پشتیبانی ملت

پیروزی انقلاب اسلامی

تعیین دولت با پشتیبانی ملت

من به‏‎ ‎‏پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم!

ادامه ...
حقوق بشر

پیروزی انقلاب اسلامی

حقوق بشر

سرنوشت هر ملتی به دست خودش‏‎ ‎‏است

ادامه ...
وحدت کلمه، رمز پیروزی

پیروزی انقلاب اسلامی

وحدت کلمه، رمز پیروزی

وحدت کلمه رمز پیروزی است

ادامه ...