امام خمینی (س) - سیاست
| ارسال به دوستان 0
مسابقه آیین انقلاب اسلامی
سیاست

سیاست

بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است.

صحیفه امام؛ ج15، ص 243

نفوذ غرب مانع استقلال

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

نفوذ غرب مانع استقلال

ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پای خودمان بایستیم و بفهمیم ما هم موجودی هستیم.

ادامه ...
استقلال فکری

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

استقلال فکری

ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم...

ادامه ...
یا رفاه و مصرف گرایی یا تحمل سختی و استقلال

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

یا رفاه و مصرف گرایی یا تحمل سختی و استقلال

من دست و بازوی همۀ کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد‏ استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم.

ادامه ...
فرهنگ و استقلال

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

فرهنگ و استقلال

اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد...

ادامه ...