امام خمینی (س) - امین امام
| ارسال به دوستان 0
امین امام
امین امام

امین امام

تأثیر سوء ثنای جمیل در نفس آلوده ما

امین امام

تأثیر سوء ثنای جمیل در نفس آلوده ما

مدح مداحان و ثنای ثناجویان چه بسا که انسان را به هلاکت برساند و از تهذیب دور و دورتر سازد

ادامه ...
گناهان را سبک مشمار

امین امام

گناهان را سبک مشمار

همه گناهان، بزرگ و کبیره است

ادامه ...
خدمت به خلق

امین امام

خدمت به خلق

از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است شانه خالی مکن...

ادامه ...
اظهار ناراحتی از تهمت ها و شایعه پراکنی های دروغین

امین امام

اظهار ناراحتی از تهمت ها و شایعه پراکنی های دروغین

انتقاد و تهمت و شایعه‏ سازی علیه تو، اجتناب ناپذیر است...

ادامه ...