امام خمینی (س) - عوامل و مؤسسات تربیتی و فرهنگی
| ارسال به دوستان 0
مسابقه آیین انقلاب اسلامی
عوامل و مؤسسات تربیتی و فرهنگی

عوامل و مؤسسات تربیتی و فرهنگی

حقیقتاً رأس همه خطاها، خطیئتها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهیها در بشر هست، این جنگها و این فسادها و این ظلمها و ستمگریها هست. 

عوامل تربیت

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

عوامل تربیت

اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند آن ـ ولو بعض آمال انبیا ـ آن کشور رو به اصلاح می رود.

ادامه ...
دامن مادر مدرسه است

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

دامن مادر مدرسه است

مادرها مبدأ خیراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشد که بچه را بد تربیت کند، مبدأ شرورند.

ادامه ...
نقش خانواده در تربیت و آموزش

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

نقش خانواده در تربیت و آموزش

امروز باید پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خویش باشند که در صورت مشاهدۀ حرکات غیرعادی آنان را نصیحت نمایند تا گول منافقین و منحرفین را نخورند

ادامه ...
معلمی شغل انبیاست

مسابقه آیین انقلاب اسلامی

معلمی شغل انبیاست

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند.نقش بسیار حساس و مهمی است؛ و مسئولیت بسیار زیاد دارد.

ادامه ...