امام خمینی (س) - معلمی، شغل پیامبران
| ارسال به دوستان 0
معلمی، شغل پیامبران
معلمی، شغل پیامبران

معلمی، شغل پیامبران

از اول این بود که «آدم» که آمد با تعلیم الهی آمد و معلم بشر بود. انبیا هم معلم بشر بودند. شغل معلمی که شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاء الله باشیم از آنها. پس شغل، شغل بسیار بزرگی است شغل آدم سازی. دیگر شغلها به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات دیگر است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ شغلی به پایۀ انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ است، بسیار شریف است.

صحیفه امام؛ ج 6، ص 438

اهمیّت کار معلّمی

معلمی، شغل پیامبران

اهمیّت کار معلّمی

باید خیلی شما توجه کنید به اینکه یک فرد عادی نیستید...

ادامه ...
مسئولیت بزرگ معلمین

معلمی، شغل پیامبران

مسئولیت بزرگ معلمین

شما معلمین یک شغل بسیار شریف دارید که همان شغل الله است...

ادامه ...
نقش معلم در جامعه

معلمی، شغل پیامبران

نقش معلم در جامعه

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند...

ادامه ...