امام خمینی (س) - تبلیغات انتخاباتی
| ارسال به دوستان 0
تبلیغات انتخاباتی
تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی- انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری نمایند، که برای پیشبرد مقصود، و لو اسلامی باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه های غیر اسلامی است.

نصیحت پدرانه

تبلیغات انتخاباتی

نصیحت پدرانه

سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود...

ادامه ...
آزادی در انتخابات

تبلیغات انتخاباتی

آزادی در انتخابات

مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدی حق تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروهها را ندارد.

ادامه ...
خدمت به خدا و خلق

تبلیغات انتخاباتی

خدمت به خدا و خلق

میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد...

ادامه ...
مکلف بودن همه بر اجتناب از اختلاف

تبلیغات انتخاباتی

مکلف بودن همه بر اجتناب از اختلاف

مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات کوبنده را از آن دست بردارند...

ادامه ...
تبلیغات با آداب اسلامی

تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات با آداب اسلامی

من از همه قشرها، از همه ملت می خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه امور، خصوصاً در انتخابات حفظ کنند.

ادامه ...
رعایت اخلاق در تبلیغ انتخاباتی

تبلیغات انتخاباتی

رعایت اخلاق در تبلیغ انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی- انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری نمایند...

ادامه ...
تفاهم برای خدا

تبلیغات انتخاباتی

تفاهم برای خدا

مسأله این نشود که یک دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند، دیگران را بکوبند

ادامه ...
حفظ آبروی کاندیداها

تبلیغات انتخاباتی

حفظ آبروی کاندیداها

... حیثیت و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است،

ادامه ...