امام خمینی (س) - تقویت جسم و روح
| ارسال به دوستان 0
تقویت جسم و روح
تقویت جسم و روح

تقویت جسم و روح

و من امیدوارم که شما ورزشکارها همان طوری که قدرت بدنی برای خودتان تحصیل می کنید- و ماشاءالله با بازوهای ستبر اینجا الآن نشسته اید و من هم خیلی خوشم می آید- همان طور به علی- علیه السلام- اقتدا کنید در آن مطالبی که او داشته؛ در آن زهدی که او داشته در آن تقوایی که او داشته است.

صحیفه امام؛ ج 7، ص 262-263

عقل سالم در بدن سالم

تقویت جسم و روح

عقل سالم در بدن سالم

همه ابعاد وجودی خودتان را تحت تربیت ورزشی درآورید

ادامه ...
تقویت روح و جسم به منظور هدایت و خدمت

تقویت جسم و روح

تقویت روح و جسم به منظور هدایت و خدمت

با قوه روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوه جسمانی خدمت کند.

ادامه ...
تأثیرناپذیری از تبلیغات سوء

تقویت جسم و روح

تأثیرناپذیری از تبلیغات سوء

کشور شما امروز یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان است، باید سعی کنیم این قدرت را حفظ کنیم.

ادامه ...
اتکا و توجه به قدرت لایزال حق تعالی در تقویت روح

تقویت جسم و روح

اتکا و توجه به قدرت لایزال حق تعالی در تقویت روح

اتکایتان به قدرت لایزال حق تعالی باشد، و نظرتان نظر الهی باشد و تبعیت از احکام خدا بکنید؛ و در جسم و جان هر دو فداکار اسلام باشید

ادامه ...
حضور در صحنه های انقلاب

تقویت جسم و روح

حضور در صحنه های انقلاب

به خدمت این جامعه باشید. جامعه ما احتیاج به جوانها دارد و خدمت جوانها.

ادامه ...
سربلندی پهلوانان در اخلاق و آداب انسانی

تقویت جسم و روح

سربلندی پهلوانان در اخلاق و آداب انسانی

امیدوارم که پهلوانهای عزیز ما همه جا سربلند باشند

ادامه ...
قرآن، سرلوحه ورزشکاران

تقویت جسم و روح

قرآن، سرلوحه ورزشکاران

وقتی قهرمانها، قهرمانهای اسلامی باشند، پشتوانه یک ملت هستند؛ بازوی یک ملت هستند.

ادامه ...