امام خمینی (س) - خدمت به محرومین
| ارسال به دوستان 0
خدمت به محرومین
خدمت به محرومین

خدمت به محرومین

قشرهایی‏ که‏ انقلاب‏ را با فداکاری‏ بیدریغ‏ و جان‏ نثاری سخاوتمندانه، بی‏ هیچ چشمداشتی به پیروزی رسانده، و از پیروزی تا کنون برای دفاع از انقلاب و رفع مشکلات از پای ننشسته‏ اند و تا کنون با آنکه سنگینی انقلاب به دوش آنان بوده است توقع نام و نشان و مقامی نداشته و ندارند، اینان توده‏های میلیونی و محرومان جامعه هستند- که خدایشان قدرت و سعادت دهد....

امریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه‏ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست.

 صحیفه امام؛ ج 16، ص 27

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

خدمت به محرومین

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد، برای آنها خدمت کنید

ادامه ...
رسیدگی به طبقات محروم سعادت دنیا و آخرت

خدمت به محرومین

رسیدگی به طبقات محروم سعادت دنیا و آخرت

خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است

ادامه ...
به کارگیری قلمها و قدمها در راه مستضعفین

خدمت به محرومین

به کارگیری قلمها و قدمها در راه مستضعفین

بیایید تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر منافع این قشر مستضعف باشد.

ادامه ...
مجاهدت در خدمت به خلق

خدمت به محرومین

مجاهدت در خدمت به خلق

شما در خدمت اسلام هستید

ادامه ...
خدمت به زاغه نشینان

خدمت به محرومین

خدمت به زاغه نشینان

به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید.

ادامه ...