امام خمینی (س) - نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان
| ارسال به دوستان 0
نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان
نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان

نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان

من آنچه که لازم است به طور نصیحت به آقای رئیس جمهور و به همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی از لشکری و کشوری عرض کنم این است که آنچه که به سر انسان می آید از خیر و شر، از خود آدم است. آنچه که انسان را به مراتب عالی انسانیت می رساند، کوشش خود انسان است و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت می کشد، خود انسان و اعمال خود انسان است.

صحیفه امام؛ ج 15، ص 69

معذور نبودن مسئولان در خدمت به مردم

نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان

معذور نبودن مسئولان در خدمت به مردم

رئیس جمهور هم دستش باز است و ملت تأییدش کرده اند. هیچ عذری برای ما نیست امروز.

ادامه ...
مسئولیت رئیس جمهور در مقابل آرای ملت

نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان

مسئولیت رئیس جمهور در مقابل آرای ملت

خدای تبارک و تعالی حاضر است، همه این عالم در محضر حق تعالی است و تمام خطرات قلبی ما و تمام لحظات عمر ما و تمام آنچه که در باطن ما می گذرد در مغز ما می گذرد در محضر حق تعالی است و ما باید برگردیم به محضر حق تعالی و آنجا در آن محضر دیگر حساب پس بدهیم.

ادامه ...
نصیحت به رئیس جمهور و مسئولان

نصایح امام به رئیس جمهور و مسئولان

نصیحت به رئیس جمهور و مسئولان

اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم، چه از شرق و چه از غرب و چه از داخل چه از خارج و اگر به تکالیف خودمان عمل نکنیم، شکست خورده هستیم؛ خودمان، خودمان را شکست دادیم.

ادامه ...