امام خمینی (س) - محل تجلّی نور
| ارسال به دوستان 0
محل تجلّی نور
محل تجلّی نور

محل تجلّی نور

امام خمینی از نادر افرادی بود که مکتب انبیا را به درستی می شناخت و به تمامی زوایای آن آشنایی کامل داشت. از اوج عرفان و معرفت الهی انبیا تا برهانی ترین استدلالها و براهین فلسفی برگرفته از تعالیم آنها و به ژرفای فقه و اصول و ریزترین احکام و مبانی شرعی آشنایی داشت. از میان مجموعه ابعاد شخصیتی حضرت امام یکی از برجسته ترین وجوهی که ایشان را از سایر علما و متفکران جهان اسلام ممتاز می کند، نگرشی است که به تاریخ داشته و برداشتی است که از حیات و قیام انبیا و اولیای معصوم دارند. 

مرکز ایران آستان قدس است

محل تجلّی نور

مرکز ایران آستان قدس است

و شماها چقدر خوشبخت هستید که در آن آستان زندگی می‏کنید، چه آنهایی که خدمتگزار مستقیم آستانه هستند...

ادامه ...
مصیبت های معنوی

محل تجلّی نور

مصیبت های معنوی

حضرت رضا ـ سلام الله علیه ـ در آن ابتلائاتی که داشت... مقید بود به اینکه آرامش ملت را حفظ کند.

ادامه ...
نگاه مامون به حضرت رضا (ع)

محل تجلّی نور

نگاه مامون به حضرت رضا (ع)

حکام جائر سلطنت می‏خواستند، و همه چیز را فدای این سلطنت و امارت می‏کردند...

ادامه ...