امام خمینی (س) - دولت خدمتگزار
| ارسال به دوستان 0
دولت خدمتگزار
دولت خدمتگزار

دولت خدمتگزار

باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید. 

صحیفه امام؛ ج 21، ص 426

پشتیبانی مردم از مسئولین

پشتیبانی مردم از مسئولین

همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید...

ادامه ...
قدر این ملت را بدانید

قدر این ملت را بدانید

به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم‏‎ ‎‏که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان‏‎ ‎‏خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور‏‎ ‎‏چشمان ما و اولیای نعم همه هستند...

ادامه ...
کوشش برای رفاه مردم

دولت خدمتگزار

کوشش برای رفاه مردم

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم

ادامه ...
خودکفایی

دولت خدمتگزار

خودکفایی

تحت تأثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی واقع نشوید...

ادامه ...
حفظ آبروی مردم

دولت خدمتگزار

حفظ آبروی مردم

در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه می گوید، که همان را انجام دهید.

ادامه ...