امام خمینی (س) - نور چشم امام
| ارسال به دوستان 0
نور چشم امام
نور چشم امام

نور چشم امام

آیت الله سید مصطفی خمینی در خانواده و محیطی مذهبی و علمی رشد و نمو یافت و تحت تأثیر این محیط، پس از سپری کردن دورۀ مکتبخانه و ابتدایی، بنا به مصلحت امام خمینی(س)، وارد حوزه علمیه قم شد و قدم در راه فراگیری علوم اسلامی نهاد. دیری نگذشت که سید مصطفی در اثر نبوغ و فعالیتهای علمی، از اقران خود پیشی گرفت و توجه استادانش را به خود جلب کرد. در شکوفایی نبوغ و جدیت وی در تحصیل، نظارت و تشویقهای امام خمینی(س) نیز، مؤثر بوده است. استادان وی از هوش و ذکاوت وی با عنوان «فکر زایا» نام برده ‏اند.

زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص 171

حیات علمی

نور چشم امام

حیات علمی

حتی نظریات و گفته‏ های بزرگان علوم دینی را به صرف نام صاحبان آنها نمی ‏پذیرفت و به تجزیه و تحلیل آنها می ‏پرداخت.

ادامه ...
ویژگی اخلاقی و شخصیتی

نور چشم امام

ویژگی اخلاقی و شخصیتی

وی از پایگاه آقازادگی و سایر زمینه‏ های موجود نیز سعی در تغییر وضعیت زندگی خود نکرد و ترجیح داد که ساده و بی پیرایه باشد.

ادامه ...
ویژگی های عبادی، عرفانی و مذهبی

نور چشم امام

ویژگی های عبادی، عرفانی و مذهبی

در مجموع در امور عبادی و معنوی دارای وحدت در نظر و عمل و همچنین تداوم بود.

ادامه ...
حیات سیاسی

نور چشم امام

حیات سیاسی

حیات سیاسی سید مصطفی با حیات سیاسی امام خمینی(س) و نهضت اسلامی کاملاً آمیخته و تفکیک ‏ناپذیر می‏ باشد.

ادامه ...
درگذشت اسرار آمیز

نور چشم امام

درگذشت اسرار آمیز

بررسی خاطرات نزدیکترین افراد به حاج آقا مصطفی که تا آخرین روز حیات وی با وی بودند، نشان می ‏دهد که مرگ وی به طور عادی نبوده و در اثر مسمومیت رخ داده است.

ادامه ...
پیام امام خمینی (س) در پی درگذشت حاج آقا مصطفی

نور چشم امام

پیام امام خمینی (س) در پی درگذشت حاج آقا مصطفی

نور بصرم و مُهجَه قلبم، دار فانی را وداع کرد...

ادامه ...